Ανθρώπων Αλληλεγγύη - People Solidarity
 

People Solidarity

Η ιδέα που θα κάνει τον κόσμο μας καλύτερο.

Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που διανύουμε παγκόσμια, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν και μπορούν να διαθέσουν χρόνο από την προσωπική τους ζωή για να βοηθήσουν άλλους συνανθρώπους τους να κρατηθούν στην ζωή και να έχουν ένα μέλλον...
Όχι δεν είμαστε ιερείς! Είμαστε απλοί, καθημερινοί άνθρωποι, προβληματιζόμαστε για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στα Βαλκάνια και ωθεί το κόσμο στην απόγνωση. Τόσο τους μετανάστες που πεθαίνουν όσο και τους κατοίκους των Βαλκανίων που βλέπουν καθημερινά να αλλάζει η ζωή τους, ως συμμέτοχοι σε ένα δράμα και ένα ανθρωπιστικό πόλεμο χωρίς όπλα!
Μέσα από την Ελλάδα, γινόμαστε ο κύριος κρίκος ανθρωπιάς και ασφάλειας τόσο για τους μετανάστες όσο και για τις οικογένειές μας, των Ευρωπαίων αλλά και όλου του κόσμου.
Η ανθρωπιστική κρίση κτυπάει το καμπανάκι της γης, δεν εφησυχάζουμε αλλά βοηθάμε για να βοηθηθούμε, δίνουμε ασφάλεια για να έχουμε ασφάλεια. Ταυτοποιώντας όλους τους μετανάστες που εισέρχονται στην Ελλάδα με τελευταίας τεχνολογίας, Ευρωπαϊκών προγραφών, ηλεκτρονικά μέσα και προσφέρουμε ανθρωπιά για να λεγόμαστε άνθρωποι.
Χτίζουμε ένα μοναδικό σύστημα άμεσης προστασίας όλων των Ευρωπαίων πολιτών, δίνοντας και την βοήθεια που τόσο έχουν ανάγκη οι οικογένειες προσφύγων.
 
 
 

Στόχος της οργάνωσης είναι η παροχή υπηρεσιών, ο συντονισμός και οι δράσεις που αναφέρονται περιγραφικά παρακάτω:

Η δημιουργία με την αγορά ή ανέγερση ξενώνων και λειτουργία αυτών σε Μυτιλήνη, Κω, Λέρο, Σάμο, Ρόδο,Κέρκυρα, Αθήνα, Κομοτηνή, Θεσσαλονίκη, Ηγουμενίτσα, Πάτρα όπου θα παρέχεται δωρεάν : Καταγραφή, φύλαξη, φαγητό, ιατρικές εξετάσεις, ιατρική - νομική – φαρμακευτική υπηρεσία στους μετανάστες, ψυχολογική υποστήριξη, δημιουργική απασχόληση κατά το χρόνο παραμονής τους, υπηρεσίες διερμηνείας, αναζήτηση συγγενών με στόχο την επανένωση οικογενειών, προστασία ανηλίκων και αναζήτηση συγγενών τους και συνοδεία αυτών, μεταφορά στη χώρα προορισμών τους ή στη χώρα επαναπατρισμού εφόσον το επιθυμούν.
Η δωρεάν παροχή υπηρεσιών για την κοινωνική και οικονομική ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων στην Ελλάδα.
Η δωρεάν παροχή υπηρεσιών για την επιστροφή των μεταναστών στη χώρα τους.
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων αναπτυξιακής βοήθειας στις χώρες προέλευσης μεταναστών και προσφύγων, στον πλαίσιο υλοποίησης και προώθησης των «Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (MDG’s)», που υιοθετήθηκαν από 189 έθνη κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών το Σεπτέμβριο του 2000.
Η ανάπτυξη δικτύου παροχής υπηρεσιών κατάρτισης, λειτουργίας και διαχείρισης ανοικτών και κλειστών κέντρων υποδοχής αλλοδαπών και στήριξης των τοπικών φορέων στα σημεία εισόδου αλλοδαπών.
Η δωρεάν παροχή υπηρεσιών νομικής συνδρομής ιδιαίτερα σε άτομα που δικαιούνται διεθνούς προστασίας.
Η δημιουργία, διαχείριση και λειτουργία δομών φιλοξενίας για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (ασυνόδευτους ανήλικους αλλοδαπούς, θύματα βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακοποίησης, θύματα trafficking, απόρους)
Η ανάπτυξη ειδικών δράσεων για την προστασία και ένταξη των ασυνόδευτων ανηλίκων στην ελληνική κοινωνία, οικογενειακής επανένωσης, καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών, στήριξης θυμάτων trafficking, βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακοποίησης.
Η ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης και εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς.
Η ανάπτυξη δομών επιμόρφωσης και πιστοποίησης προσόντων διαπολιτισμικών διαμεσολαβητών και διερμηνέων και η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης και διερμηνείας σε φορείς και φυσικά πρόσωπα.
Η ανάπτυξη δράσεων με στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.
Η ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς του δημόσιου, ιδιωτικού και ευρύτερου δημοσίου τομέα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, διεθνείς οργανισμούς, οργανώσεις της διασποράς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, περιφέρειες και υπουργεία με στόχο την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας.
Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σε διεθνείς οργανισμούς, εθνικούς φορείς και υπουργεία στο πλαίσιο προώθησης των σκοπών της εταιρείας.
Η εκπόνηση μελετών και η διεξαγωγή ερευνών για την κατανόηση όλων των πτυχών του μεταναστευτικού φαινομένου και του προσφυγικού πληθυσμού σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Η ανάπτυξη και η προώθηση του εθελοντισμού στους τομείς δραστηριότητας της εταιρείας.
Η ανάπτυξη προγραμμάτων και δράσεων για την πρόληψη των επιπτώσεων και τη στήριξη των πληθυσμών, που πλήττονται από τις κλιματικές αλλαγές, με αποτέλεσμα να καθίστανται πρόσφυγες.
Η έκδοση βιβλίων ή άλλου έντυπου υλικού με αντικείμενο συναφές με τους ως άνω σκοπούς της εταιρείας.
Ως πληθυσμοί στόχοι που στηρίζονται από τις δράσεις της οργάνωσης δεν αποκλείονται ημεδαποί εφόσον το επιτρέπει ή/και το επιβάλλει συγκεκριμένη δραστηριότητα.
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

1.Η Ανθρώπων Αλληλεγγύη θα έχει άμισθους ανθρώπους που στελεχώνουν το διοικητικό συμβούλιο.
2.Οι εργαζόμενοι σε όλες τις διοικητικές θέσεις θα είναι ΑΜΕΑ.
3.Το υπόλοιπο επιστημονικό προσωπικό θα προέρχεται από νέους άνεργους επιστήμονες
4.Πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους μετανάστες όπως θα συμπεριφερόμασταν στον εαυτό μας , στους γονείς μας, στα παιδιά μας, παρέχοντας στέγη, τροφή , ασφάλεια και ιατροφαρμακευτική φροντίδα.
5.Να προστατεύουμε τα ορφανά παιδιά από κινδύνους όπως το trafficking και το εμπόριο οργάνων.
6.Πρέπει να προστατευτούν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες από εξτρεμιστικά στοιχεία (όπως εξτρεμιστές) που κρύβονται ανάμεσα στους μετανάστες με σκοπό να βλάψουν εμάς και τους Ευρωπαίους συμπολίτες μας.

 

Στιγμές του σήμερα και του τώρα..

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Η Οργάνωση Ανθρώπων Αλληλεγγύη συντονίζεται από ανθρώπους που δεν αμείβονται και παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως ευαισθητοποιημένοι πολίτες αυτού του ανήσυχου κόσμου..

 

Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από καθημερινούς ανθρώπους που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εντελώς δωρεάν.

Όλοι οι υπάλληλοι που θα προσληφθούν για την εύρυθμη λειτουργία της Οργάνωσης θα ανήκουν σε ευαίσθητες ομάδες της κοινωνίας όπως  για τους εξωτερικούς συνεργάτες μακροχρόνια άνεργοι και για τις διοικητικές θέσεις άτομα με ειδικές ανάγκες δίνοντας έτσι και το πραγματικό στίγμα του κοινωνικού έργου της οργάνωσης Ανθρώπων Αλληλεγγύη.

Όλες οι πράξεις και οι δράσεις θα γίνουν με την συνεργασία των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Αρχών, Διεθνείς Οργανισμούς, Δημόσια και Ιδιωτικά Ιδρύματα.

Χορηγοί επικοινωνίας