Δράσεις - People Solidarity

Δράσεις

Δράσεις

Προκειμένου να συμβάλλει, στους τομείς που καλύπτονται ανεπαρκώς ή καθόλου από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς, η «Ανθρώπων Αλληλεγγύη» θα επικεντρωθεί στην εφαρμογή των ακόλουθων πρόσθετων δράσεων από τις κύριες αρμοδιότητες του οργανισμού, όπως η ταυτότητα, διαμονή και εστίαση των μεταναστών: